Friday, March 30, 2012

Lỗi error copying file or folder ?

My Computer => Click Mouse Right lên ổ đĩa => Tool => Check Disk cho tất cả các ổ đĩa hoặc chỉ đĩa nào không thể copy vào được.
Khởi động lại máy.
Nếu vẫn chưa được lựa chọn thêm 1 trong 2 dấu Check trước khi check disk; nếu chọn cả 2 dấu Check, thì khởi động lại máy, máy sẽ quét hoàn thiện nhất khi khởi động lại máy trước lúc máy vào Hệ điều Hành của máy.

Cách khắc phục:
Start Menu >> Run, gõ regedit, Enter

Tìm đúng đến khóa này
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurren tControlSetContro lStorageDevicePolicies

Nhìn sang bên phải, thấy 1 giá trị Dword tên là WriteProtect
Click đôivà Đổi giá trị của nó thành 0


Xong ! Khởi động lại máy hoặc logoff !

Chú ý : mặc định trong Registry không có các Khóa và Giá trị trên nên bạn cần tạo chúng ra nhá !

No comments:

Post a Comment